Pompen tegen verdroging

De heemtuin heeft heel erg te lijden van de voortdurende verdroging van het landschap. Nu is besloten om, voor het eerst in de geschiedenis, water vanuit de Goudsehoutsingel naar de Heemtuin te pompen. Het pompen vond plaats op zaterdag 21 juli en op maandag 23 juli 2018 door een pomp van de firma Olieman.

Zie hierbij de foto van de pomp in actie. Dit gebeurde in opdracht van ons en van Staatsbosbeheer. Inmiddels is meer dan 3 miljoen liter water overgepompt en is het waterpeil zo’n 20 cm gestegen.

Print Friendly, PDF & Email