Vrijwilligers

Het vrijwilligerswerk is als volgt geregeld:

De Stichting bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers. Elke zaterdagmiddag wordt er vanaf 13.00 uur op de heemtuin gewerkt. In de periode april t/m augustus ook op woensdagavond. Er is een grote variatie aan werkzaamheden. Nieuwe vrijwilligers met ervaring in tuin- en landschapsonderhoud zijn welkom. De Heemtuin regelt vervolgens de nog noodzakelijke begeleiding. Dit geldt voor zowel jongeren als ouderen.

Aanmelden kan op zaterdagmiddag op de heemtuin aan het Kale Jonkerpad in de Goudse Hout of stuur een e-mail.

Het e-mail adres is: heemtuingoudsehout@hotmail.com.

Een kennismakingsgesprek met onze contactpersoon is noodzakelijk om duidelijk te krijgen of het werk als vrijwilliger op de heemtuin bij u past. Beginnende vrijwilligers zullen in ieder geval adequaat begeleid worden. Gereedschappen en andere hulpmiddelen zijn vanzelfsprekend aanwezig.

Zie ook de bijlage Aannamebeleid vrijwilligers.

Terug

Print Friendly, PDF & Email