Houtkade

kruiden- en vlindertuin  stinzenbos  levend herbarium boomgaard  hooiland   grienden   rietland   waterpartijen

Het veenweidegebied is het meest bekende landschapstype waar houtkades aangetroffen worden. De kades dienen de laaggelegen gebieden te beschermen tegen wateroverlast.

Van oudsher zijn elzen, essen en wilgen geplant. Deze werden regelmatig geknot. Het hout werd gebruikt voor brandhout, paaltjes en dergelijke.
Houtkades zijn belangrijke verblijfplaatsen voor vogels, zoogdieren en insecten.

Op de Heemtuin is er een kenmerkende essenkade. Maar door de essentaksterfte zijn we genoodzaakt om dode essen te verwijderen. Naast een aantal essen, die het hopelijk redden, is nieuwe beplanting aangebracht in een mix van geëigende bomen en struiken, voornamelijk  els en wilg, afgewisseld met populier, vuilboom, iep, berk en meidoorn.

Terug

Print Friendly, PDF & Email