Houtkade

kruiden- en vlindertuin  stinzenbos  akkers boomgaard  hooiland   grienden   rietland   waterpartijen

Op smalle kaden tussen polders of polderdelen kwamen van oudsher elzen, essen en wilgen voor. Deze werden regelmatig geknot. Het hout werd gebruikt voor brandhout, paaltjes, bezemstelen en dergelijke. Houtkades zijn belangrijke verblijfplaatsen voor vogels, kleine zoogdieren en insecten.

Op de heemtuin is er een kenmerkende essenkade. Maar door de essentakziekte zijn er dode essen verwijderd. Naast een aantal essen, die het hopelijk redden, is nieuwe beplanting aangebracht in een mix van streekeigen bomen en struiken, voornamelijk els en wilg, afgewisseld met populier, vuilboom, zomereik, berk, vlier en meidoorn. Aan het eind van de houtkade komt u via een brug terug in het hooiland. U gaat naar rechts, naar het hek met overstap en komt langs de knotwilgen weer uit op het centrale deel van de heemtuin. Eventueel beëindigt u de wandeling door het stinzenbos.

Terug

Print Friendly, PDF & Email