Houtkade

Het veenweidegebied is het meest bekende gebied waar houtkades aangetroffen worden. De kades dienen de laaggelegen gebieden te beschermen tegen wateroverlast.

Van oudsher zijn elzen, essen en wilgen geplant. Deze werden regelmatig gehakt. Het hout werd gebruikt voor brandhout, paaltjes en dergelijke.
Houtkades zijn belangrijke verblijfplaatsen voor vogels, zoogdieren en insecten.