Waterpartijen

kruiden- en vlindertuin  stinzenbos  akkers boomgaard  hooiland  grienden  rietland  houtkade

Ongeveer éénderde deel van de heemtuin bestaat uit water. De waterpartijen zijn belangrijk als broed- en voedselgebied voor diverse soorten vissen (o.a. de snoek), de ringslang en amfibieën als groene en bruine kikker, de gewone pad en kleine salamander, maar ook libellen en juffers. Op diverse plaatsen loopt het land geleidelijk over in het water. Hier ontwikkelen zich moerasplanten zoals riet, gele lis, lisdodde, wateraardbei, blaasjeskruid en zwanenbloem. In de wat diepere delen van de sloot groeit onder andere krabbenscheer en gele plomp.

Op de hooilanden rechts aanhouden en de brug over lopen. U komt na weer een brug op de houtkade.

Gezicht vanaf de brug (1 december 2019 Joke van den Broek)

Terug

Print Friendly, PDF & Email