Kruiden- en vlindertuin

Als u het centrale pad volgt komt u in de kruidentuin. De kruidentuin herbergt keuken-, medicinale-, geur- en verfkruiden. Onderdeel van de kruidentuin is ook de vlindertuin waarin planten te vinden zijn die voor veel vlindersoorten als voedselbron dienen. Dit is het gedeelte van de tuin dat het meest intensieve onderhoud vraagt. Het is de grond die van oudsher direct rondom de boerderij ligt.

In de nabijheid van de kruiden- en vlindertuin is ook een bijenstal te vinden.