Rietland

kruiden- en vlindertuin   stinzenbos   akkers   boomgaard  hooiland  grienden  waterpartijen  houtkade

In het waterrijke veenweidegebied zijn rietlanden een bekend verschijnsel. Afhankelijk van het type rietland onstaan interessante plantengemeenschappen. De aanwezigheid van de rietorchis is hiervan een bekend voorbeeld.

Het plankenpad loopt door rietland met riet en ruigtekruiden, waaronder koninginnenkruid en kattenstaart. Vogels maken dankbaar gebruik van riet als broed- en fourageerplaats, zoals de karekiet, rietgors en rietzanger. Teruglopend over het plankenpad ziet u rechts een eiland, een rustgebied voor o.a. de ijsvogel, houtsnip en de roerdomp. Ga ná het plankenpad rechtsaf over een brug en vervolg de wandeling. U komt weer uit bij de kleine brug en gaat ná deze brug rechtsaf door de grienden. Bij de volgende brug naar het hooiland ziet u links en rechts een sterk geurende struik, genaamd gagel. Gagel werd vroeger als bitterstof gebruikt bij de bierproductie.

Over de (lange) brug lopend ziet u aan uw rechterhand waterpartijen omzoomd met rietkragen.

Terug

Print Friendly, PDF & Email