Stinzenbos

In het stinzenbosje treft u zogenaamde “stinzenplanten” aan. Met stinzenplanten worden bolgewassen en kruidachtige overblijvende gewassen bedoeld, die veelal rond boederijen, in kloostertuinen en op buitenplaatsen groeien.